امتیاز موضوع:
  • 7 رأی - میانگین امتیازات: 4.14
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
فصل دوم : دو وجه اصلی تولید نرم افزار
#1
دو وجه اصلی نرم افزار
وجه مدیریتی تولید نرم افزار
وجه تخصصی تولید نرم افزار
پاسخ
#2
1.  چهار مورد از مشکلات خاص تولید نرم افزار را نام ببرید؟

جواب (فصل دوم - صفحه 9) : تغییرات سریع ، هزینه های نامحسوس ، شکل گیری انتظارات جدید ، نبود قوانین و دشواری نظارت

------------------------------

2. کدام از گزینه های زیر در وجه مدیریتی و تخصصی وجود دارد :
الف : برنامه ریزی و زمان بندی
ب : اتنخاب مدل آزمون
ج : انتخاب ابزار
د : امور حقوقی

جواب (فصل دوم - صفحه 7) : ج

 
معین بخت نما
----------
10114

پاسخ
#3
1_کدام یک از مشکلات تولید نرم افزار در ایران نیست؟

1_نیروهای منجمد
2_نیروهای ناپایدار
3_هزینه های نامحسوس
4_باورهای غلط

جواب: گزینه 3

2_عمده ترین مشکل تولید نرمافزار در ایران چیست؟

1_مدیریت
2_تغییرات سریع
3_هزینه های نامحسوس
4_نبود قوانین نظارت

جواب گزینه 1

3_دو وجه اصلی تولید نرم افزار را نام برده و یکی از آن ها را توضیح دهید؟

جواب:وجه تخصصی و وجه مدیریتی
وجه تخصصی وجهی است که جنبه های فنی و روش هایی که تولید نرم افزار خوب را میسر و ضابطه بندی می سازد.


 
پاسخ
#4
 1- مشکلات تولید نرم افزار در ایران چیست؟ /4 مورد/ 
  پاسخ تشریحی:
  1. نیروهای غیر متخصص
  2. نیروهای منجمد
  3. نیروهای ناپایدار
  4. باورهاي غلط (مثل سهم کوچک نرم افزار و حقوق تولید کنندگان)
-فصل دوم / اسلاید 11

2- کدام یک بیانگر وجه تخصصی ، در تولید نرم افزار نمی باشد؟
  • پاسخ تستی:

1- انتخاب مدل تولید
2- انتخاب استاندارد
3- انتخاب همکار ◘
4- طراحی


-فصل دوم / اسلاید 7
زمانیکه حقیقت آزاد نیست ، آزادی حقیقت ندارد . . . /MKG.vcp.ir/
پاسخ
#5
1:کدام یک از موارد زیر بین وجه تخصصی و وجه مدیریتی یکسان می باشد :
الف :انتخاب موضوع                           ب:انتخاب کار فرما                           ج:انتخاب ابزار                          د:امور حقوقی
جواب گزینه ج می باشد .
2: گدام گزینه صحیحی نمی باشد ؟
الف : وجه تخصصی و مدیریتی برهم تاثیر می گذارند
ب: وجه تخصصی و مدیریتی در هم آمیخته هستند
ج:عمده ترین مشکل تولید نرم افزار در ایران طراحی می باشد
د:تغییرات سریع  یکی از مشکلات خاص تولید نرم افزار می باشد

 جواب گزینه  ج می باشد (مهمترین عامل تولید نرم افزار در کشور مدیریت می باشد)

[bgcolor=#FFFF00]3:وجه تخصصی تولید نرم افزار را توضیح  داده و 2مورد از موارد مطرح شده را نام ببرید ؟[/bgcolor]
[bgcolor=#FFFF00]وجه تخصصی تولید نرم افزار عبارت است با : جنبه های فنی و روش هایی که تولید نرم افزار خوب را میسر و ضابطه مند می سازد[/bgcolor]
[bgcolor=#FFFF00]1.انتخاب مدل تولید[/bgcolor]
[bgcolor=#FFFF00]2. کاربر پسندی[/bgcolor]


 

 
پاسخ
#6
1- کدام يک از موارد زير جزو وجه تخصصي توليد نرم افزار است ؟
الف- انتخاب موضوع
ب- انتخاب کارفرما
ج- انتخاب مدل توليد

- جواب: گزينه "ج"

منبع: فصل دوم - صفحه 7 اسلايد
پاسخ
#7
2- کدام يک از موارد زير در هر دو وجه توليد نرم افزار قرار دارد ؟
الف- انتخاب ابزار
ب- طراحي
ج- تحليل نيازها

- جواب: گزينه "الف"

منبع: فصل دوم - صفحه 7 اسلايد
پاسخ
#8
[bgcolor=#ffd700]3- [/bgcolor][bgcolor=#ffd700]4[/bgcolor][bgcolor=#ffd700] مورد از مشکلات خاص توليد نرم افزار در ايران را نام ببريد؟[/bgcolor]
[bgcolor=#ffd700]-جواب:[/bgcolor]
[bgcolor=#ffd700]1. نيروهاي غير متخصص[/bgcolor]
[bgcolor=#ffd700]2. نيروهاي منجمد[/bgcolor]
[bgcolor=#ffd700]3. نيروهاي ناپايدار[/bgcolor]
[bgcolor=#ffd700]4. عدم پايبندي به استانداردها[/bgcolor]

[bgcolor=#ffd700]منبع: فصل دوم - صفحه 10 اسلايد[/bgcolor]


 
پاسخ
#9
<<سعید میرزایی>>

سوال 1 - "شکل گیری انتظارات جدید" مربوط به کدام مورد زیر است :
1- وجه تخصصی تولید نرم افزار
2- مشکلات تولید نرم افزار
3- وجه مدیریتی تولید نرم افزار
4- باور نداشتن مهندسی نرم افزار 

سوال 2 - دولت چگونه می تواند به بخش نرم افزاری و تولید آن در کشور رونق بخشد ؟
جواب : دولت می تواند با اعمال قوانین حمایتی لازم ، تولید این محصولات را به تدریج به دانشگاه ها ، موسسات تحقیقاتی خصوصی و شرکت های داخلی واگذار نماید .


 

 

 
کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهر خود را به نمایش نمی گذارد.
پاسخ
#10
سوال تستی:
1-کدامیک از مواردزیر از "مشکلات خاص تولید نرم افزار"را بیان میکند؟؟
الف- نیروهای منجمد
ب- نیروهای ناپایدار
ج- شکل گیری انتظارات جدید
د- نیروهای غیرمتخصص
جواب:گزینه ج

2-کدامیک از مواردزیر "جنبه های فنی وروش هایی که تولید نرم افزار خوب را میسر وضابطه مند میسازد"بیان میکند؟؟
الف- انتخاب مدل تولید-انتخاب استاندارد-تحلیل نیازها
ب- طراحی-انتخاب موضوع-انتخاب همکار
ج- امور حقوقی-بازاروبازاریابی-قیمت گذاری
د- انتخاب مدل ازمون-قابلیت استفاده ی مجدد-کنترل وهدایت پروژه
جواب:گزینه الف

سوال تشریحی:
1-جنبه های اداری -اجرایی وروش های که شرایط تولیدنرم افزاررامیسر وضابطه مند می سازند زا بنویسید؟؟6مورد
1-انتخاب موضوع
2-انتخاب کارفرما
3-انتخاب همکار
4-انتخاب ابزار
5-امور حقوقی
6-مدیریت نیروی انسانی
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان