تالار گفتمان
آژانس (نرگس برنا & فخری علیمحمدی سرداری) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتمان (http://techteach.ir/forum)
+-- انجمن: گروه دانشجویان رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات (http://techteach.ir/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: انجمن کلاسهای دانشگاه امام جواد (http://techteach.ir/forum/forumdisplay.php?fid=10)
+---- انجمن: آزمایشگاه مهندسی نرم افزار (http://techteach.ir/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+----- انجمن: آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - نیمسال اول 92-93 (http://techteach.ir/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+----- موضوع: آژانس (نرگس برنا & فخری علیمحمدی سرداری) (/showthread.php?tid=132)

صفحه‌ها: 1 2 3


آژانس (نرگس برنا & فخری علیمحمدی سرداری) - dont.star - 2013/10/27

1.عنوان موضوع : آژانس
2. هدف :
3 . استثنائات :
4 نتیجه کلی :


Re: آژانس (نرگس برنا & فخری علیمحمدی سرداری) - aseman - 2013/11/08

فایل1:
[تصویر:  0seq_4529213839165412790.jpg]


Re: آژانس (نرگس برنا & فخری علیمحمدی سرداری) - dont.star - 2013/11/10

فایل ارسالی
[تصویر:  0usecaseJPG_31798138409282045032.jpg]


Re: آژانس (نرگس برنا & فخری علیمحمدی سرداری) - aseman - 2013/11/10

فایل ارسالی


Re: آژانس (نرگس برنا & فخری علیمحمدی سرداری) - dont.star - 2013/11/16

سربرگ datil
[تصویر:  0datil1111111111111111_16567138461103717220.jpg]


Re: آژانس (نرگس برنا & فخری علیمحمدی سرداری) - aseman - 2013/11/16

نمودار collabration
[تصویر:  1collab11111111111_27684138461103729808.jpg]


Re: آژانس (نرگس برنا & فخری علیمحمدی سرداری) - aseman - 2013/11/21

نمودارsequense در usecase

[تصویر:  0a_3171138505696212271.jpg]


Re: آژانس (نرگس برنا & فخری علیمحمدی سرداری) - aseman - 2013/11/23

نمودارactiv

[تصویر:  0activit_7901138519267310739.jpg]


RE: آژانس (نرگس برنا & فخری علیمحمدی سرداری) - dont.star - 2013/11/30

http://up.vbiran.ir/uploads
 

 


RE: آژانس (نرگس برنا & فخری علیمحمدی سرداری) - dont.star - 2013/11/30

[تصویر:  f82567365bc6.jpg]