تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: دانشگاه(علی فلاحتی ، محمد علی پورمحمدی)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
[img]images/smilies/angry.gif[/img]
 
[تصویر:  Untitled.png]
 
[تصویر:  Capture.PNG]
 
[تصویر:  %D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C.jpg]
 
[تصویر:  %D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C.jpg]
بازگشتی ها با نقطه چین شود
شرطها و تکرارها با کروشه
[تصویر:  use_case.JPG]
[تصویر:  Capture.PNG]