تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: کتابخانه (عباس زارع زاده، عباس نقش باف ، سجاد چهارباقری )
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
[img]images/smilies/huh.gif[/img]
 
[bgcolor=#FFA500]سجاد چهارباقری یزدی [/bgcolor]
[تصویر: 3hw.jpg]
[bgcolor=#FFA500]سجاد چهارباقری یزدی[/bgcolor]
[تصویر: 2a.jpg]

 
[bgcolor=#FFA500]سجاد چهارباقری یزدی[/bgcolor]

[تصویر: usecase.png]
[bgcolor=#FFA500]سجاد چهارباقری یزدی[/bgcolor]
[تصویر: 222.png]

[تصویر: 2222.png]

[تصویر: Untitledfsfdd.jpg]
[img]images/smilies/wink.gif[/img]عباس نقش باف[img]images/smilies/tongue.gif[/img]
[تصویر: 1.png]
تمرین اول
[تصویر: 2.jpg]تمرین 2
[تصویر: 3.png]تمرین 3
[تصویر: 4.jpg]تمرین 4
[تصویر: 5.jpg]تمرین 5
[تصویر: 6.png]تمرین 6