تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: رستوران (علی علوی - تقی تقوی)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
تایبملنتاسی بمنلتاسیبمتنلایبمنتلای نتا یسبل
تد نتبلامسنتیلامنتیسلا
 تینبسالنسمت
[تصویر:  1.jpg]
[img]images/smilies/tongue.gif[/img][img]images/smilies/tongue.gif[/img]