تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: آژانس (نرگس برنا & فخری علیمحمدی سرداری)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3
1.عنوان موضوع : آژانس
2. هدف :
3 . استثنائات :
4 نتیجه کلی :
فایل1:
[تصویر:  0seq_4529213839165412790.jpg]
فایل ارسالی
[تصویر:  0usecaseJPG_31798138409282045032.jpg]
فایل ارسالی
سربرگ datil
[تصویر:  0datil1111111111111111_16567138461103717220.jpg]
نمودار collabration
[تصویر:  1collab11111111111_27684138461103729808.jpg]
نمودارsequense در usecase

[تصویر:  0a_3171138505696212271.jpg]
نمودارactiv

[تصویر:  0activit_7901138519267310739.jpg]
[تصویر:  f82567365bc6.jpg]
صفحه‌ها: 1 2 3