تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: نرم افزار اسنپ(معصومه کاری /فاطمه بیطرفان/زهرا شفیعی)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
اطلاعات اولیه مربوط به سیستم انتخابی جهت تجزیه و تحلیل
1- موضوع
            (اسنپ)
      1-1- انتخاب نام با توجه به عمكرد سيستم 
            سفیر
      1-2-  تعيين لوگو براي سيستم

2- شرح عملکرد کلی سیستم
            درخواست خودرو برای سفر به نقاط مختلف شهر و پرداخت هزینه سفر به صورت آنلاین
3- کاربران
            سرور ، راننده ، کاربر سیستم
4- کارها و فعالیتهای جزئی که سیستم انجام می دهد.
            انتخاب مبدا ، انتخاب مقصد ، انتخاب نوع پرداخت ، درخواست انتظار برای راننده
5- منافع ایجاد نرم افزار و مشکلاتی که این نرم افزار باعث حل آن خواهد شد
            درخواست خودرو در هر نقطه از شهر با استفاده از سیستم GPS ، تعیین مقصد بدون اعلام به راننده
6- نرم افزارهایی که جهت ایجاد سیستم انتخابی مورد نیاز است
          اندروید استدیو
7- سکوی اجرای سیستم
          سیستم‌عامل اندروید نسخه 4.3 به بالا
شرح عملکرد کلی سیستم :

سناریو 

درخواست خودرو : 
کاربر پس از ثبت نام در برنامه میتواند درخواست خودرو نماید از مبدا به مقصد دلخواه خود.

انتخاب مبدا : 
کاربر برای درخواست خودرو باید در وهله اول مبدا خود را از طریق GPS مشخص نماید تا راننده با استفاده از نقشه برنامه که براساس نقشه ماهواره‌ای است مسافر را بیابد.

انتخاب مقصد :
کاربر همانطور که قبلا گفته شد باید پس از انتخاب مبدا ، مقصد خود را نیز انتخاب کند تا راننده بتواند از طریق نقشه مسیر را بیابد و مسافر را به مقصد برساند ، در صورتی که مقصد انتخاب نشود نمیتوان درخواست خودرو کرد.

سرور :
برنامه پس از گرفتن اطلاعات از کاربر ، تمامی داده‌ها را برای سرور برنامه ارسال میکند و سپس پس از بررسی نزدیک ترین راننده به کاربر را انتخاب و درخواست را برای او ارسال میکند.

راننده :
راننده وظیفه دارد پس از مشاهده درخواست و ثبت آن به سمت مبدا حرکت کرده و مسافر را به مقصد ثبت شده در نقشه توسط کاربر برساند.

پرداخت :
مسافر میتواند هزینه سفر خود را به صورت آنلاین یا نقدی به راننده پرداخت کند ، به صورتی که پس از اتصال به درگاه پرداخت با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی میتواند پرداخت را انجام دهد. هزینه واریزی توسط مسافر به حساب صاحب نرم افزار واریز میگردد و پس از آن در روز کل هزینه مسافرهای ثبت شده توسط راننده به حسابش واریز میگردد.

قرار داد انجام پروژه
نمونه قرارداد طراحی، تولید و توسعه نرم افزار اسنپ
با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور طراحی، تولید و توسعه نرم افزار اسنپ تنظیم می­گردد.
ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد
آقای رضایی طهرانی به نمایندگی دانشگاه علم و هنر به شماره ملّی585621432 به نشانی یزد شماره تلفن ثابت 0353****** و شماره همراه 0913****** به عنوان کارفرما می باشد.
خانم زهرا شفیعی به نمایندگی شرکت سفیر به شماره ملّی ********** به نشانی مهریز شماره تلفن ثابت 0353****** و شماره همراه 0913****** یه عنوان مجری طراحی، تولید و توسعه نرم افزار می باشد.
ماده دوم: موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از طراحی، تولید و توسعه نرم افزار اسنپ با بهره گیری از استانداردها، روش ها و فراروش های مورد توافق طرفین می باشد.
ماده سوم: مدت اجرای قرارداد
1- مدت زمان اجرای کامل موضوع قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد آن تا تاریخ سه ماه بعد تعیین می گردد؛ مجری ملزم است در این بازه زمانی کلیه خدمات اعم از طراحی، تولید و توسعه نرم افزار انجام داده و به طور مقطعی به تأیید کارفرما برساند.
2- مدت زمان فرآیند توسعه و پشتیبانی نرم افزار تولید شده از آغاز تاریخ تحویل و نصب نرم افزار بر دستگاه های مشخص شده از سوی کارفرما تا تاریخ دو سال بعد می باشد.
ماده چهارم: مبلغ قرارداد
1- هزینه اجرای کل موضوع قرارداد اعم از طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی نرم افزار اسنپ به ارزش ********** ریال تعیین می گردد.
2- هزینه طراحی و تولید نرم افزار مزبور به تفکیک به ارزش ********* ریال و هزینه توسعه و پشتیبانی آن تا تاریخ مقرر در ماده 3 به ارزش ********* ریال تعیین می گردد.
ماده پنجم: شرایط پرداخت
1- به هنگام انعقاد قرارداد حاضر در حدود 30 درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت، تأدیه می گردد.
2- پس از انجام مرحله نخست قرارداد که شامل طراحی و تولید نرم افزار می باشد، در صورت استقرار آن نرم افزار بر دستگاه های مربوطه و تأیید کارفرما، در حدود 70 درصد از مابقی قرارداد پرداخت می شود.
3- در صورت خاتمه مدت تعیین شده به منظور توسعه و پشتیبانی نرم افزار تولید شده و اجرای تعهد پذیرفته شده از این بابت، مابقی مبلغ قرارداد به ارزش 50000000 ریال که در واقع 16 درصد از قرارداد را تشکیل می دهد.
ماده ششم: تعهدات مجری
1- مجری متعهد می گردد که تمامی اسناد و مدارکی که کارفرما در زمان انعقاد قرارداد با محوریت خواسته های کارفرما از نرم افزار مورد طراحی، دقیقاً مطالعه و اگر ابهامی وجود دارد بیان کند؛ در غیر اینصورت نمی تواند متعاقباً ادعای عدم بی اطلاعی از خواست کارفرما را داشته باشد؛
2- مجری متعهد می گردد که دانش، علم و ابزار لازم به منظور طراحی، تولید و توسعه نرم افزار مزبور را دارا می باشد؛
3- مجری متعهد می گردد که زمان های مقرر شده در ماده 3 را کاملاً رعایت نماید و در صورت وجود هر پیامد ناشی از تأخیر تحویل نرم افزار، ضعف عملکرد آن و وجود سایر عیوب، مسئول و ملزم است خسارات وارده را به هر طریقی جبران نماید؛
4- مجری متعهد می گردد که نسبت به اسناد و اطلاعاتی که در اختیار ایشان قرار می گیرد، اصل محرمانگی را کاملاً رعایت نماید و نسبت به عدم افشای سورس اصلی نرم افزار نهایت دقت و کوشش را بعمل آورد. در صورت نقض تعهد مقرر شده مبنی بر حفظ سورس نرم افزار، ایشان مطلقاٌ در قبال تمامی خسارات تحمیل شده به کارفرما مسئول می باشد؛
5- مجری متعهد می گردد که در دوره زمانی توسعه و پشتیبانی هر گونه رسیدگی، ممارست و سخت افزار کاربردی نیاز بود را بدون اخذ هزینه از کارفرما انجام دهد؛
6- مجری متعهد می گردد که در هر زمانی از شبانه روز اختلالی در نرم افزار تولید شده پیش آید، کارفرما قادر باشد از طریق اپراتور تلفنی مجری یا بعضاً حضوری مشکل پیش آمده را مرتفع نماید؛
7- مجری ملزم است در صورت اعزام تیم استقرار نرم افزار، حداقل ..... روز پیش از اعزام آن را به اطلاع کارفرما برساند؛
8- مجری ملزم است پس از اعزام تیم استقرار نرم افزار، نسبت به اعزام تیم آموزش به پرسنل و کارکنان استارتاپ (کارفرما) اقدام نماید.
ماده هفتم: تعهدات کارفرما
1- کارفرما متعهد می گردد که کلیه اطلاعات و اسناد مورد نیاز مجری را در کوتاه ترین زمان ممکن پس از انعقاد قرارداد حاضر در اختیار ایشان قرار دهد؛
2- کارفرما متعهد می گردد که بر مبنای ماده 4 و 5 تعهدات مالی خویش را در توالی زمانی مقرر شده انجام دهد؛
3- کارفرما ملزم است در زمان اعلامی از سوی مجری نسبت به استقرار نرم افزار شرایط مطلوب و مناسبی برای تیم اعزامی مجری فراهم نماید. همچنین نسبت به تیم آموزش مجری نیز مساعدت مقتضی به منظور آموزش کاربردی و نهایت استفاده از آن تیم را بعمل آورد؛
4- کارفرما متعهد می گردد که هیچ گونه نسخه برداری، فروش، توزیع یا بکارگیری نرم افزار تولید شده خارج از استارتاپ ننماید.
ماده هشتم: نهاد نظارت
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات موضوع قرارداد از آغاز طراحی تا مرحله توسعه و پشتیبانی بر عهده مدیر اجرایی و عملیاتی استارتاپ می باشد. ایشان می بایست ماهیانه گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.
ماده نهم: موارد فسخ قرارداد
1- انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث به منظور طراحی، تولید و توسعه نرم افزار استارتاپ از طرف مجری.
2- عدم رعایت بازه های زمانی مقرر شده و نقض تعهدات زمانی.
3- تأخیر در شروع انجام موضوع قرارداد پس از دریافت اطلاعات و اسناد مرتبط با پیش فرض های طرح ها بیش از 20 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.
ماده دهم: اختلافات ناشی از قرارداد
کلیه اختلافات، نسبت به طراحی، تولید و توسعه و پشتیبانی نرم افزار موضوع قرارداد ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت 30 روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.
ماده یازدهم: فورس ماژور
در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.
ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد
قرارداد حاضر در 2 نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.
امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان امضاء و اثرانگشت مجری/ یا نماینده قانونی ایشان
امضاء و اثر انگشت شهود:
(2020/04/30، 10:03 AM)masoumeh kari t نوشته است: [ -> ]اطلاعات اولیه مربوط به سیستم انتخابی جهت تجزیه و تحلیل
1- موضوع
            (اسنپ)
      1-1- انتخاب نام با توجه به عمكرد سيستم 
            سفیر
      1-2-  تعيين لوگو براي سيستم

2- شرح عملکرد کلی سیستم
            درخواست خودرو برای سفر به نقاط مختلف شهر و پرداخت هزینه سفر به صورت آنلاین
3- کاربران
            سرور ، راننده ، کاربر سیستم
4- کارها و فعالیتهای جزئی که سیستم انجام می دهد.
            انتخاب مبدا ، انتخاب مقصد ، انتخاب نوع پرداخت ، درخواست انتظار برای راننده
5- منافع ایجاد نرم افزار و مشکلاتی که این نرم افزار باعث حل آن خواهد شد
            درخواست خودرو در هر نقطه از شهر با استفاده از سیستم GPS ، تعیین مقصد بدون اعلام به راننده
6- نرم افزارهایی که جهت ایجاد سیستم انتخابی مورد نیاز است
          اندروید استدیو
7- سکوی اجرای سیستم
          سیستم‌عامل اندروید نسخه 4.3 به بالا
(2020/04/30، 10:03 AM)masoumeh kari t نوشته است: [ -> ]اطلاعات اولیه مربوط به سیستم انتخابی جهت تجزیه و تحلیل
1- موضوع
            (اسنپ)
      1-1- انتخاب نام با توجه به عمكرد سيستم 
            سفیر
      1-2-  تعيين لوگو براي سيستم

2- شرح عملکرد کلی سیستم
            درخواست خودرو برای سفر به نقاط مختلف شهر و پرداخت هزینه سفر به صورت آنلاین
3- کاربران
            سرور ، راننده ، کاربر سیستم
4- کارها و فعالیتهای جزئی که سیستم انجام می دهد.
            انتخاب مبدا ، انتخاب مقصد ، انتخاب نوع پرداخت ، درخواست انتظار برای راننده
5- منافع ایجاد نرم افزار و مشکلاتی که این نرم افزار باعث حل آن خواهد شد
            درخواست خودرو در هر نقطه از شهر با استفاده از سیستم GPS ، تعیین مقصد بدون اعلام به راننده
6- نرم افزارهایی که جهت ایجاد سیستم انتخابی مورد نیاز است
          اندروید استدیو
7- سکوی اجرای سیستم
          سیستم‌عامل اندروید نسخه 4.3 به بالا

به نام خدا
قرارداد داخلی اعضای استارتاپ سفیر
شماره 44
مقدمه:
این قرارداد داخلی اعضای تیم استارتاپ (که از این پس قرارداد خوانده می‌شود) در تاریخ 02/03/1399 به منظور تشریح حقوق و تعهدات طرفین به شرح توافقات آتی منعقد و لازم‌الاجرا گشت:
ماده 1- طرفین قرارداد
الف) آقای معصومه کاری فرزند علی به شماره شناسنامه 0690000000 و شماره ملی 0690000000 به نشانی مهریز و شماره تلفن ثابت 03500000 و شماره تلفن همراه 09130000000 با نشانی ایمیل *****************@gmail.com که از این پس طرف اول خوانده می‌شود.
ب) آقای زهرا شفیعی فرزند رضا به شماره شناسنامه 4420000000 و شماره ملی 4420000000  به نشانی یزد و شماره تلفن ثابت 0350000000 و شماره تلفن همراه 09130000000 با نشانی ایمیل ***************@gmail.com که از این پس طرف دوم خوانده می‌شود.
 ج) آقای فاطمه بیطرفان فرزند داوود به شماره شناسنامه 4420000000 و شماره ملی 4420000000  به نشانی یزد و شماره تلفن ثابت 0350000000 و شماره تلفن همراه 09130000000 با نشانی ایمیل ***************@gmail.com که از این پس طرف سومخوانده می‌شود.
تبصره: به طرفین اول تا دوم جمعا طرفین یا موسسین گفته می شود.
از آنجاکه طرفین موسسین استارتاپ سفیر (از این پس استارتاپ) می‌باشند و در این عرصه به همیاری و همراهی یکدیگر در پیشبرد اهداف استارتاپ نیازمند هستند و هر کدام دارای صلاحیت و دانش فنی لازم جهت رفع کامل نیازهای فنی و تکنولوژیک و غیر آن می باشند؛
طرفین به شرح توافقات آتی متعهد و ملتزم میگردند: 
ماده 2- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد حاضر تعهد متقابل موسسین به یکدیگر جهت بکارگیری تمام توان و کوشش خود در تمامی زمینهها و خطوط کسب و کار و نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده و اجرای با حسن‌نیت کلیه وظایف قانونی و قراردادی خود مندرج در قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و عرف و عادت تجاری ذی‌ربط است.
تبصره 1- موضوع استارتاپ سفیر عبارت از نرم افزار درخواست خودرو  می باشد.
تبصره 2- نصاب سهام هر کدام از طرفین در استارتاپ به شرح زیر است:
نفر اول: 40٪                                         
نفر دوم: 30٪  
نفر سوم :30%                                                        
تبصره 3- شرح وظایف دقیق هر کدام از موسسین و سمت آنها به شرح پیوست می باشد.
ماده 3- تعهدات اختصاصی طرفین
طرفین علاوه بر رعایت کلیه قوانین و مقررات لازم‌الاجرا دارای تعهدات زیر هستند:
3-1 موسسین متعهد هستند برای مدت سه سال کامل از تاریخ این قرارداد بصورت تمام وقت در خدمت استارتاپ سفیر باشد و تا قبل از خاتمه این مدت و حصول اهداف مندرج در پلان کسب و کار، تحت هیچ عنوان کار را ترک ننمایند و یا از انجام وظایف محوله طبق موازین تعیین‌شده خودداری نورزند.
3-2 موسس دوم حق نقل و انتقال سهام خود برای بازه زمانی سه ساله مندرج در ماده 1-3 از خود سلب و ساقط نمود؛ مگراینکه این انتقال به اتفاق آرای تمام موسسین استارتاپ باشد.  
3-3 اختصاص زمان و تلاش و عزم و اراده لازم جهت پیشبرد اهداف استارتاپ مندرج در پلان کسب و کار اعم از توسعه نرم‌افزار کاربردی و وب‌سایت حسابگر یا سایر مواردی‌که حسب مورد به تصویب مجموعه موسسین می‌رسد و ایفای آن موارد جزئا یا کلا در صلاحیت هر کدام از موسسین است و انجام به موقع و در موعد کلیه تعهدات قانونی و قراردادی یادشده؛
3-4 پیشنهاد استخدام و آموزش نیروهای مورد نیاز به نحوی که نیازمندیهای استارتاپ سفیر برآورده شود.
3-5 انجام کلیه امور مربوط به اداره استارتاپ حسابگر در حوزه تخصصی فعالیت استارتاپ با حفظ منافع و مصلحت آن و با رعایت کلیه قوانین و مقررات لازم‌الاجرا؛
6-3 موسسین باید نسبت به صیانت و مراقبت کامل از اموال و متعلقات استارتاپ سفیر و مشتریان و بویژه در امر نگهداری از تجهیزات، ابزارها، وسایل، اسناد و مدارک و امثال آن (که جهت انجام وظایف مربوطه به امانت در اختیار او می‌باشد) نهایت سعی و تلاش لازم را  بکار بندند و مسئول جبران هرگونه خسارت وارده ناشی از قصور و تقصیر خود یا اشخاص مرتبط با خود در این راستا خواهند بود. ضمناً در خاتمه این قرارداد موسسین ملزم به تحویل کلیه اموال و وسایل امانی در اختیار خود به شخص تعیین شده از ناحیه استارتاپ  می‌باشند.
7-3 موسسین متعهد به انجام مؤثر و مفید مأموریت‌های کاری، حضور منظم و پرثمر و جدیت در جهت ارتقاء سطح تخصص، مهارت و دانش خود می‌باشند.
8-3 موسسین متعهد هستند در صورتی که حسب ضرورت، استفاده از مدارک تحصیلی و شخصی یا قبولی آنها در آزمون‌های ویژه کاری (به منظور دریافت مجوز، پروانه شغلی یا واگذاری مسئولیت‌های خاص) مورد نیاز  استارتاپ باشد، نهایت مساعی خود، جهت حصول مورد را بکار بندد.
3-9 طرفین متعهدند به پلان کسب و کار استارتاپ پای‌بند بوده و نسبت به انجام کلیه اقدامات و تدابیر لازم جهت حصول اهداف تعیین‌شده اقدام نمایند.
ماده 4- تعهدات عمومی طرفین
1-4  طرفین تعهد می‌نمایند در طول مدت قرارداد اصالتا یا نیابتا از انجام هرگونه عملی که به نحوی از انحاء بطور مستقیم و یا غیرمستقیم، تحت هر عنوان اعم از مشاوره یا ارائه خدمت و مانند آن که مستلزم رقابت با استارتاپ باشد اعم از اینکه به منافع استارتاپ لطمه وارد نماید یا از انتفاع تجاری بیشتر استارتاپ ممانعت به عمل آورد یا خیر، خودداری نمایند و تمام توان کاری خود را به منافع و مصالح استارتاپ معطوف نمایند. همچنین طرفین متعهد می‌گردند هرگونه فعالیتی را که بر شهرت تجاری استارتاپ یا نحوه کار آن و یا بر برنامه زمان‌بندی کار دیگر مدیران یا کارکنان و مانند آن تاثیر بگذارد را با اطلاع و توافق استارتاپ انجام دهند. تخلف از تعهد مندرج در این بند مستلزم پرداخت خسارت وارده به استارتاپ می­باشد.
2-4 طرفین تععد می‌نمایند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات و نیز ضوابط اختصاصی استارتاپ، خدمات موضوع قرارداد را در نهایت دقت، کوشش، امانت و با رعایت موازین حرفه­ای در بهترین سطح کیفیت انجام دهند و تمامی وسایل، مدارک، اسناد و موضوعات مربوط به استارتاپ، از جمله روش‌های کاری، کیفیت تولید محصولات و خدمات، مشتریان و طرفین قرارداد استارتاپ، نوع، شکل و ماهیت اسناد، مدارک، سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده استارتاپ را که به اقتضاء و ضرورت ایفای تعهدات و در راستای آن در اختیار دارند یا راسا یا توسط مقام مافوق و یا غیر آن و ضمن کار به آنها دسترسی پیدا میکنند محرمانه تلقی و از افشای آن و نیز هرگونه بهره‌برداری از آنها در جهت منافع خویش و اشخاص ثالث (حتی پس از اتمام قرارداد) خودداری نمایند.
3-4 طرفین مالکیت انحصاری و کامل استارتاپ را نسبت به تمامی اموال و دارایی‌های فکری که موجود می‌باشند و یا در آینده و در فرآیند کار به دست می‌آیند تصدیق نموده و خواهند نمود. اموال و دارایی‌های فکری موضوع این بند اعم از ابتکارات و اختراعات، فرآیندها، نرم­افزار، مدل‌های تجاری، اکتشافات، یا آثار (خواه قابلیت ثبت و حمایت به عنوان حق اختراع، علامت تجاری یا اثر فکری (کپی رایت) را داشته باشند یا خیر)، دانش فنی و امثال آن که تماماً یا جزئاً، مستقلا یا مشترکاً، با دیگران در زمان ارائه خدمت یا در نتیجه ارائه خدمت یا در رابطه با خدمات ارائه‌شده در آن مشارکت داشته‌اند، در مالکیت استارتاپ می‌باشد. درصورتی که هر کدام از طرفین مرتکب اقدامی گردد که حقوق استارتاپ نسبت به این دسته از اموال و دارایی‌ها تضییع گردد، ملتزم به پرداخت خسارت متعلقه خواهد بود.
4-4 طرفین متعهد می‌گردند از طرح مسائل مربوط به استارتاپ با سایر افراد داخل و یا خارج از آن به غیر از افرادی که دارای صلاحیت قانونی می‌باشند، اکیدا خودداری نمایند.
4-5 عدم اشتغال به هر کار دیگری که به هر نحو بصورت مستقیم یا غیرمستقیم مخل انجام وظایف اصلی طرفین در استارتاپ باشد یا به نحوی از انحاء تمام یا بخش عمده­ای از نیرو و توان آنان را به خود اختصاص دهد.
4-6 بهکارگیری هر آنچه لازم است در رسیدن به کلیه اهداف تعیین شده خرد و کلان استارتاپ مندرج در پلان کسب و کار؛
7-4 تعهدات مندرج در این قرارداد، تعهدات تجاری بوده و دارای آثار و تابع قوانین و مقررات لازم‌الاتباع این دسته از تعهدات می‌باشد و علاوه بر طرفین، استارتاپ نیز ذینفع ثالث این تعهدات محسوب می‌گردد.
ماده 5- سایر ضوابط همکاری
1-5 طرفین اقرار می‌نمایند ممنوعیتی برای انعقاد این قرارداد از جمله به جهت اشتغال در دستگاه‌های دولتی و مانند آن ندارند؛ در غير اين صورت علاوه بر محفوظ بودن حق فسخ برای طرفین مقابل، شخصاً مسئول عواقب عمل خود خواهد بود.
2-5 در صورتی‌که هر کدام از طرفین بخواهند پس از پایان مدت 1 سال از تاریخ این قرارداد، به فعالیت خود در استارتاپ سفیر خاتمه دهند باید تصمیم خود را کتبا و 3 ماه قبل به استارتاپ اعلام نمایند و ظرف سه ماه کلیه اقدامات در دست اجرا، اطلاعات، اسناد، و کلیه دارایی‌ها (اعم از مشهود و نامشهود) و مدیریت امور را با کیفیت مطلوب مورد تأیید استارتاپ به فرد یا افراد تعیین شده تحویل دهند و تا 3 ماه بعد از خاتمه قرارداد برای پاسخگویی در خصوص کارهای تحویل شده در دسترس بوده و پاسخگو باشند.
ماده 6- ضمانت‌اجرای نقض تعهدات
1-6 مصادیق نقض تعهد:
1-1-6 طرفین متعهد و ملتزم هستند در هر مورد در مواعد مقرر و تعیین‌شده نسبت به ایفای تعهدات قانونی و قراردادی خود اقدام نمایند؛ درغیراینصورت اگر درنتیجه تاخیر در ایفای تعهدات، خسارتی به طرف مقابل وارد شود، طرف ناقض تعهد قراردادی ملتزم به جبران خسارات وارده به اطراف مقابل و استارتاپ است.
2-1-6 طرفین فعالیت مستمر در استارتاپ را در مدت 1 ساله از تاریخ انعقاد قرارداد ترک نمایند یا مهمل گذارند.
3-1-6 طرفین از عهده انجام وظايف محوله موضوع اين قرارداد بر نيايند.
4-1-6 تقصیر مداوم یا عمده طرفین در انجام خدمات و تکالیف خود به نحو صحیح در قبال استارتاپ.
5-1-6 طرفین عامداً یا با ارتکاب تقصیر عمده رفتاری نمایند که به صورت اساسی از نظر مالی یا امثال آن به ضرر استارتاپ باشد.
6-1-6 اقدام طرفین به ارتکاب جرایم متضمن فساد مالی یا اخلاقی نسبت به استارتاپ مانند خیانت در امانت در اموال استارتاپ، سرقت اموال استارتاپ، کلاهبرداری، افشای اطلاعات محرمانه استارتاپ با حکم قطعی دادگاه صالح
2-6 درصورت نقض تعهد هر کدام از موسسین، سایر موسسین یا استارتاپ می‌توانند نسبت به مطالبه خسارات وارده به خود اقدام نمایند. ناقض متعهد است مبلغ 50 میلیون تومان به عنوان وجه التزام نقض تعهدات قراردادی به زیان‌دیده از نقض بپردازد.
ماده 7- اقاماتگاه طرفین
اقامتگاه طرفین به شرح مندرج در صدر این قرارداد می‌باشد. طرفین متعهد هستند هرگونه تغییر در این نشانی را به اطلاع طرف مقابل و استارتاپ برسانند؛ در غیر این‌صورت تمام مراسلات و مکاتبات به نشانی مذکور ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.
ماده 8- انحلال قرارداد
قرارداد حاضر، عقدی لازم‌ بوده و برای طرفین و قائم‌مقام آنها معتبر و لازم‌الاتباع می‌باشد و تا پایان مدت قابل فسخ نیست. طرفین حق فسخ این قرارداد را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده 9- حل اختلاف
9-1 کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن ابتدا بصورت دوستانه میان طرفین حل و فصل می گردد. درصورتی که ظرف مهلت دو هفته از تاریخ ابلاغ درخواست حل و فصل دوستانه اختلاف توسط متقاضی، این اختلافات برطرف نگردد، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت محاکم قضایی خواهد بود.
9-2 درخواست صدور دستور موقت از مراجع قضایی از فرآیند حل و فصل دوستانه اختلافات مذکور در فوق مستثنی است.
ماده 10- نسخه‌های قرارداد
این قرارداد در 10 ماده و دو نسخه که هر یک حکم واحد را دارند تنظیم گشته و در اختیار هر کدام از طرفین قرار می‌گیرد.
 
امضاء
طرف اول: معصومه کاری                                                                             
 
امضاء
طرف دوم:زهرا شفیعی                                                                
امضاء

طرف سوم: فاطمه بیطرفان   
                                                                                                                     
 
تقسیم وظایف

با توجه به رزومه هر یک از اعضای تیم وظایف به شرح ذیل می باشد که هر یک از اعضا موظف به انجام هر یک از وظایف خود است و در صورت کوتاهی پیرو قرارداد داخلی بین اعضا به شماره 44 با شخص برخورد صورت می گیرد.

شهراد رضایی
مالک محصول: مالک محصول وظیفه دارد تا نیازهای نرم افزار مورد نیاز خود را در اختیاز اسکرام مستر قرار داده تا بتواند در پایان به نرم افزار مورد نظر دست یابد.

معصومه کاری
1- مدیریت پروژه: مدیر پروژه مانند دیگر بخش های مدیریتی وظیفه ساماندهی و برناممه ریزی و همچنین مدیریت منابع پروژه را در جهت رسیدن به هدف ایده آل پروژه مد نظر دست یابند.
2- طراحی ux و ui نرم افزار: این شخص وظیفه طراحی ظاهر و نمای دیداری نرم افزار را بر عهده دارد تا نمای نرم افزار به گونه ای باشد که کاربر را راضی نگهداشته و کار با آن نیز آسان باشد.
3- عضو گروه تحقیق و توسعه: هر یک از اعضای این تیم وظیفه دارند تا با توجه به نیازهای نرم افزار به صورت دوره ای ایده هایی را پس از تحقیق در جهت توسعه نرم افزار مطرح نموده تا در رقابت با نرم افزارهای مشابه شکست نخورند.
فاطمه بیطرفان
1- sysadmin: مسئول نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم یا سرور میباشد که در صورت بروز هر مشکل یا نیاز به بروزرسانی برخی اطلاعات و یا نرم افزار ها شخص sysadmin وظف به انجام آن است.
2- اسکرام مستر: شخص باید واسطه ی تیم توسعه نرم افزار و مالک نرم افزار باشد تا الویت ها و بک لاگ ها و موارد مورد نیاز را بین دو تیم به صورت تخصصی و قابل درک برای دو طرف مبادله کرده و نرم افزار را با توجه به نظر مالک نرم افزار پایش کند.
زهرا شفیعی
1- برنامه نویس: این شخص وظیفه دارد با توجه به نیازهای برنامه نویسی نرم افزار برنامه نویسی نرم افزار را انجام دهد و در صورت بروز هر خطایی در برنامه آن را رفع کند.
2- مدیریت تیم برنامه نویسی: این شخص وظیفه دارد با توجه به بخش های مورد نیاز یک برنامه مانند فرانت اند و بک اند تیم برنامه نویسی را به گونه ای مدیریت کند تا کار هر بخش به درستی و در زمان معین آماده تحویل باشد.
3-عضو گروه تحقیق و توسعه: هر یک از اعضای این تیم وظیفه دارند تا با توجه به نیازهای نرم افزار به صورت دوره ای ایده هایی را پس از تحقیق در جهت توسعه نرم افزار مطرح نموده تا در رقابت با نرم افزارهای مشابه شکست نخورند.
4-پشتیبانی نرم افزار: وظیفه دارد تا هر خطایی پس از پایان برنامه نویسی و قرار گرفتن نرم افزار در محیط عملیاتی پیش آمد را رفع نموده و در صورت نیاز بروزرسانی های درخواستی را انجام دهد.
5-تستر نرم افزار: وظیفه دارد تا بعد از پایان کدنویس نرم افزار و قبل از ورود به محیط عملیاتی معایب و باگ های نرم افزار را شناسایی و به تیم برنامه نویسی اطلاع دهد.

امضا:
معصومه کاری

امضا:
فاطمه بیطرفان
 
امضا:
زهرا شفیعی
طراحی صفحه اصلی نرم افزار 

(2020/06/21، 09:54 AM)masoumeh kari t نوشته است: [ -> ]طراحی صفحه اصلی نرم افزار 

قرارداد تعهد به رعایت محرمانگی
مقدمه
این قرارداد در راستای ماده 10 قانون مدنی به منظور تشریح تعهد به رازداری و رعایت محرمانگی در تاریخ 1/04/1399 میان طرفین زیر در شهر یزد منعقد و اجرایی گشت.
ماده 1- طرفین قرارداد
این قرارداد میان:
الف) شرکت سفیر (سهامی خاص) به شماره ثبت *** و شناسه ملی ************ به نشانی یزد به نشانی ایمیل safir@gmail.com  و به مدیریت زهرا شفیعی به نشانی ایمیل ****************@gmail.com (عضو هیات مدیره)؛ که از این پس متعهد خوانده می‌شود؛ و  
ب) آقای  شهراد رضایی طهرانی فرزند ................... به شماره ملی 4420000000 به نشانی یزد و با نشانی ایمیل **********@gmail.com که تضمین می‌کند مالک اطلاعات محرمانه موضوع این قرارداد است و یا از طرف مالک در این راستا اختیار کامل دارد و از این پس مالک اطلاعات نامیده می‌شود.  
هر کدام از طرفین از این پس جمعا طرفین خوانده می‌شوند. درصورتی که مالک اطلاعات از اختیارات ذکر شده در این بند برخوردار نباشد، ضامن جبران کلیه خسارات وارده به ذی نفع است و متعهد در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت.
 
ماده 2- مفهوم محرمانگی
اطلاعات محرمانه در این قرارداد به اطلاعاتی بازمی‌گردد که ارزش تجاری دارد که عبارتند از (1) اطلاعات فنی شامل حق اختراع، حقوق کپی‌رایت، دانش فنی، برنامه‌های نرم‌افزار، اسناد منابع نرم‌افزار است و (2) اطلاعات غیرفنی مرتبط با محصولات طرفین شامل طرح‌ها‌ و استراتژی‌های کسب و کار، امور مالی، داده‌ها و اطلاعات مالی و حسابداری، برنامه‌های بازاریابی، طرح‌ تجاری که برای طرفین اختصاصی و محرمانه است.
ماده 3- تعهدات ناظر به عدم افشاء و عدم استفاده
طرفین تمام اطلاعات محرمانه یکدیگر را حفظ خواهند نمود و آنها را افشا و منتشر نمی‌کنند و از این دسته از اطلاعات بهره‌برداری و استفاده نمی‌نمایند. طرفین تمام اطلاعات محرمانه یکدیگر را به یک‌ اندازه محرمانه تلقی خواهند نمود و مانند اطلاعات محرمانه خود از این‌گونه اطلاعات محافظت می‌نمایند و در این زمینه طرفین حداقل تمام اقدامات متعارفی که برای حفظ اطلاعات محرمانه خود بکار می‌بندند، اتخاذ می‌نمایند. طرفین تعهد می‌نمایند که تنها اطلاعات محرمانه را برای آن دسته از کارکنان خود افشا ‌نمایند که لازم است از چنین اطلاعاتی مطلع گردند.
ماده 4- شمول قرارداد
این قرارداد تمام مکاتبات و ارتباطات میان طرفین را دربرمی‌گیرد. طرفین علم دارند که تعهدات آنان مندرج در ماده 3، تا پایان هرگونه ارتباطی میان طرفین معتبر و لازم‌الاتباع است. طرفین ملتزم هستند در خاتمه ارتباط و همکاری، فورا بدون اینکه روگرفت هیچ‌کدام از اسناد و مدارک را نزد خود نگهداری نمایند، تمام اسناد، مدارک و لوازم متعلق به طرف دیگر که نزد آنها قرار دارد، به وی بازگردانند.
ماده 5- قانون حاکم
این قرارداد در تمام ابعاد و جوانب، مشمول قوانین و مقررات لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی ایران است. هنگام تفسیر، نسخه فارسی ملاک است.
ماده 6- حل و فصل اختلافات
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می‌گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.   
نظر به مراتب فوق، طرفین این قرارداد را از تاریخ مندرج بر آن لازم‌الاتباع و اجرایی نمودند. صفحه امضا در انتها آمده است.
امضا مالک:
 آقای شهراد رضایی
امضا متعهد:
خانم زهرا شفیعی
story mapping