تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: نرم افزار حسابداری شخصی (محمدصالح تیرگر-علی مختاری)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2
1- موضوع
            (نرم افزار حسابداری شخصی)
      1-1- نام : حسابگر
      1-2- لوگو براي سيستم تعیین گردید.

2- شرح عملکرد کلی سیستم
            (همانطور که از اسم آن پیداست این نرم افزار بطور کلی هول تراکنش های مالی و هزینه ها و درآمدها مورد استفاده قرار میگیرد)

3- کاربران
            (تعداد کاربران این نرم افزار تنها یک کاربر صاحب موبایل اندرویدی است.)

4- کارها و فعالیتهای جزئی که سیستم انجام می دهد.
            (پرداختی ها - دریافتی ها- موجودی - هزینه ها - تسهیلات - اسناد انتظامی) "در سناریو بصورت مفصل شرح داده شده است."

5- منافع ایجاد نرم افزار و مشکلاتی که این نرم افزار باعث حل آن خواهد شد
            (ایجاد برنامه ریزی در حساب های مالی شخصی- نظم و ترتیب به همراه دقت در حسابرسی- آگاهی از وضعیت مالی و اختصاص صحیح هزینه ها به شکل برنامه ریزی شده - صرف زمان کمی برای حسابرسی های روزانه )

6- نرم افزارهایی که جهت ایجاد سیستم انتخابی مورد نیاز است
          (JDK-Android SDK-Eclipse IDE-ADT Plugin-AVD)

7- سکوی اجرای سیستم
          (اندروید (نسخه 4.3 به بالا))

8- قیمت نهائی برآورد شده و دلایل تعیین آن
          (قیمت نهایی 20تا 30 میلیون تعیین گردید. دلایل: با توجه به قیمت تمام شده ی نرم افزارهای مشابه و نیاز روز بازار و تورم و به طبع آن بالا رفتن هزینه برنامه نویسی نرم افزار)

9- مدت زمان مورد نیاز
(مدت زمان مورد نیاز با توجه به نیازهای مختلف برای ایجاد این نرم افزار حداقل سه ماه در نظر گرفته شده)

10 - ریسک های پروژه و راه های مقابله با آن
(
1-10 کمبود منابع. 
مانند: رخداد حوادث غیر قابل پیش بینی و صرف بودجه پروژه در زمینه دیگری 
راه جلوگیری: ایجاد حساب با چند امضا و صرف هزینه با هماهنگی اعضای تیم 

2-10 مواجه با محدودیت در برخی بخش های تولید و برنامه نویسی. 
مانند: فیلترینگ نرم افزار یا انحصاری شدن در پی تصویب قانون جدید و یا افشای نسخه ی رایگان نرم افزار. 
راه مقابله: بستن قرارداد بین تمامی اعضا و بررسی تمامی قوانین مربوطه

3-10 طولانی شدن زمان برنامه سازی 
مانند: ایجاد باگ های پیاپی و یا تغییر نظر صاحب نرم افزار- 
راه مقابله: درج تمامی پیش بینی ها در قرارداد

4-10 ایجاد اختلاف بین اعضای تیم 
مانند: اعتراض به میزان دستمزد هر یک از اعضا یا دعوای لفظی براثر خستگی
راه مقابله: ایجاد فضای دوستانه بین اعضای تیم)
شرح عملکرد کلی سیستم
در سیستم حسابداری شخصی کارهای زیر انجام می‌شود:
1- ورود
سناریو: شخص پس از وارد کردن شماره تلفن و کلیک بر روی دکمه دریافت رمز به صفحه بعد جهت وارد کرد رمز دریافتی از طریق پیامک می شود و پس از کلیک بر روی کلید ورود وارد نرم افزار می شود.
پیشنیازها: در دسترس داشتن سیمکارت فعال
2- پرداخت
سناریو: این یوز کیس جزو یکی از یوز کیس های متداول نرم افزار می باشد. شخص پس از کلیک بر روی این یوز کیس به صفحه ای جهت وارد کردن منبع و مبلغ پرداختی و تاریخ پرداخت و سپس کلیک بر روی ثبت اطلاعات مربوطه را ذخیره می کند.
پیشنیازها : ورود به نرم افزار
3- دریافت
سناریو: این یوز کیس جزو یکی دیگر از یوز کیس های متداول نرم افزار می باشد. شخص پس از کلیک بر روی این یوز کیس به صفحه ای جهت وارد کردن منبع و مبلغ دریافتی و تاریخ دریافت و سپس کلیک بر روی ثبت اطلاعات مربوطه را ذخیره می کند.
پیشنیازها : ورود به نرم افزار

4- موجودی
سناریو:کاربر پس از کلیک بر روی این یوزکیس دو گزینه پرداخت و دریافت برای او نمایش داده می شود که با توجه به نیاز هر یک را انتخاب و مراحل مربوطه را طی می کند و همچنین در زیر این گزینه موجودی لحظه ای شخص نمایش داده می شود.
پیشنیازها: ورود به نرم افزار
5- هزینه
سناریو: کاربر پس از کلیک بر روی این یوزکیس گزینه پرداخت برای او نمایش داده می شود که پس از کلیک مراحل مربوطه را طی می کند.
پیشنیازها: ورود به نرم افزار
6- تسهیلات
سناریو:این یوزکیس نیز مانند موجودی پس از کلیک دو گزینه جهت انتخاب برای کاربر نمایش داده می شود که با توجه به نوع تسهیلات یکی از گزینه های دریافت یا پرداخت را انتخاب می کند و مراحل مربوطه را طی می کند.
پیشنیازها: ورود به نرم افزار
7- اسناد انتظامی
سناریو:این یوزکیس نیز مانند یوز کیس تسهیلات پس از کلیک دو گزینه جهت انتخاب برای کاربر نمایش داده می شود که با توجه به نوع تسهیلات یکی از گزینه های دریافت یا پرداخت را انتخاب می کند و مراحل مربوطه را طی می کند.
به نام خدا
قرارداد داخلی اعضای استارتاپ حسابگر
شماره 44
مقدمه:
این قرارداد داخلی اعضای تیم استارتاپ (که از این پس قرارداد خوانده می‌شود) در تاریخ 02/03/1399 به منظور تشریح حقوق و تعهدات طرفین به شرح توافقات آتی منعقد و لازم‌الاجرا گشت:
ماده 1- طرفین قرارداد
الف) آقای محمدصالح تیرگر فرزند فریبرز به شماره شناسنامه 2980000000 و شماره ملی 2980000000 به نشانی مهریز و شماره تلفن ثابت 03500000 و شماره تلفن همراه 09140000000 با نشانی ایمیل mohammadsalehtirgar@gmail.com که از این پس طرف اول خوانده می‌شود.
ب) آقای علی مختاری فرزند حسن به شماره شناسنامه 4420000000 و شماره ملی 4420000000  به نشانی یزد و شماره تلفن ثابت 0340000000 و شماره تلفن همراه 09130000000 با نشانی ایمیل alimokhtari@gmail.com که از این پس طرف دوم خوانده می‌شود.
 
تبصره: به طرفین اول تا دوم جمعا طرفین یا موسسین گفته می شود.
از آنجاکه طرفین موسسین استارتاپ حسابگر (از این پس استارتاپ) می‌باشند و در این عرصه به همیاری و همراهی یکدیگر در پیشبرد اهداف استارتاپ نیازمند هستند و هر کدام دارای صلاحیت و دانش فنی لازم جهت رفع کامل نیازهای فنی و تکنولوژیک و غیر آن می باشند؛
طرفین به شرح توافقات آتی متعهد و ملتزم میگردند: 
ماده 2- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد حاضر تعهد متقابل موسسین به یکدیگر جهت بکارگیری تمام توان و کوشش خود در تمامی زمینهها و خطوط کسب و کار و نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده و اجرای با حسن‌نیت کلیه وظایف قانونی و قراردادی خود مندرج در قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و عرف و عادت تجاری ذی‌ربط است.
تبصره 1- موضوع استارتاپ حسابگر عبارت از نرم افزار حسابداری شخصی می باشد.
تبصره 2- نصاب سهام هر کدام از طرفین در استارتاپ به شرح زیر است:
نفر اول: 60٪                                         
نفر دوم: 40٪                                                          
تبصره 3- شرح وظایف دقیق هر کدام از موسسین و سمت آنها به شرح پیوست می باشد.
ماده 3- تعهدات اختصاصی طرفین
طرفین علاوه بر رعایت کلیه قوانین و مقررات لازم‌الاجرا دارای تعهدات زیر هستند:
3-1 موسسین متعهد هستند برای مدت سه سال کامل از تاریخ این قرارداد بصورت تمام وقت در خدمت استارتاپ حسابگر باشد و تا قبل از خاتمه این مدت و حصول اهداف مندرج در پلان کسب و کار، تحت هیچ عنوان کار را ترک ننمایند و یا از انجام وظایف محوله طبق موازین تعیین‌شده خودداری نورزند.
3-2 موسس دوم حق نقل و انتقال سهام خود برای بازه زمانی سه ساله مندرج در ماده 1-3 از خود سلب و ساقط نمود؛ مگراینکه این انتقال به اتفاق آرای تمام موسسین استارتاپ باشد.  
3-3 اختصاص زمان و تلاش و عزم و اراده لازم جهت پیشبرد اهداف استارتاپ مندرج در پلان کسب و کار اعم از توسعه نرم‌افزار کاربردی و وب‌سایت حسابگر یا سایر مواردی‌که حسب مورد به تصویب مجموعه موسسین می‌رسد و ایفای آن موارد جزئا یا کلا در صلاحیت هر کدام از موسسین است و انجام به موقع و در موعد کلیه تعهدات قانونی و قراردادی یادشده؛
3-4 پیشنهاد استخدام و آموزش نیروهای مورد نیاز به نحوی که نیازمندیهای استارتاپ حسابگر برآورده شود.
3-5 انجام کلیه امور مربوط به اداره استارتاپ حسابگر در حوزه تخصصی فعالیت استارتاپ با حفظ منافع و مصلحت آن و با رعایت کلیه قوانین و مقررات لازم‌الاجرا؛
6-3 موسسین باید نسبت به صیانت و مراقبت کامل از اموال و متعلقات استارتاپ حسابگر و مشتریان و بویژه در امر نگهداری از تجهیزات، ابزارها، وسایل، اسناد و مدارک و امثال آن (که جهت انجام وظایف مربوطه به امانت در اختیار او می‌باشد) نهایت سعی و تلاش لازم را  بکار بندند و مسئول جبران هرگونه خسارت وارده ناشی از قصور و تقصیر خود یا اشخاص مرتبط با خود در این راستا خواهند بود. ضمناً در خاتمه این قرارداد موسسین ملزم به تحویل کلیه اموال و وسایل امانی در اختیار خود به شخص تعیین شده از ناحیه استارتاپ حسابگر می‌باشند.
7-3 موسسین متعهد به انجام مؤثر و مفید مأموریت‌های کاری، حضور منظم و پرثمر و جدیت در جهت ارتقاء سطح تخصص، مهارت و دانش خود می‌باشند.
8-3 موسسین متعهد هستند در صورتی که حسب ضرورت، استفاده از مدارک تحصیلی و شخصی یا قبولی آنها در آزمون‌های ویژه کاری (به منظور دریافت مجوز، پروانه شغلی یا واگذاری مسئولیت‌های خاص) مورد نیاز  استارتاپ باشد، نهایت مساعی خود، جهت حصول مورد را بکار بندد.
3-9 طرفین متعهدند به پلان کسب و کار استارتاپ پای‌بند بوده و نسبت به انجام کلیه اقدامات و تدابیر لازم جهت حصول اهداف تعیین‌شده اقدام نمایند.
ماده 4- تعهدات عمومی طرفین
1-4  طرفین تعهد می‌نمایند در طول مدت قرارداد اصالتا یا نیابتا از انجام هرگونه عملی که به نحوی از انحاء بطور مستقیم و یا غیرمستقیم، تحت هر عنوان اعم از مشاوره یا ارائه خدمت و مانند آن که مستلزم رقابت با استارتاپ باشد اعم از اینکه به منافع استارتاپ لطمه وارد نماید یا از انتفاع تجاری بیشتر استارتاپ ممانعت به عمل آورد یا خیر، خودداری نمایند و تمام توان کاری خود را به منافع و مصالح استارتاپ معطوف نمایند. همچنین طرفین متعهد می‌گردند هرگونه فعالیتی را که بر شهرت تجاری استارتاپ یا نحوه کار آن و یا بر برنامه زمان‌بندی کار دیگر مدیران یا کارکنان و مانند آن تاثیر بگذارد را با اطلاع و توافق استارتاپ انجام دهند. تخلف از تعهد مندرج در این بند مستلزم پرداخت خسارت وارده به استارتاپ می­باشد.
2-4 طرفین تعهد می‌نمایند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات و نیز ضوابط اختصاصی استارتاپ، خدمات موضوع قرارداد را در نهایت دقت، کوشش، امانت و با رعایت موازین حرفه­ای در بهترین سطح کیفیت انجام دهند و تمامی وسایل، مدارک، اسناد و موضوعات مربوط به استارتاپ، از جمله روش‌های کاری، کیفیت تولید محصولات و خدمات، مشتریان و طرفین قرارداد استارتاپ، نوع، شکل و ماهیت اسناد، مدارک، سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده استارتاپ را که به اقتضاء و ضرورت ایفای تعهدات و در راستای آن در اختیار دارند یا راسا یا توسط مقام مافوق و یا غیر آن و ضمن کار به آنها دسترسی پیدا میکنند محرمانه تلقی و از افشای آن و نیز هرگونه بهره‌برداری از آنها در جهت منافع خویش و اشخاص ثالث (حتی پس از اتمام قرارداد) خودداری نمایند.
3-4 طرفین مالکیت انحصاری و کامل استارتاپ را نسبت به تمامی اموال و دارایی‌های فکری که موجود می‌باشند و یا در آینده و در فرآیند کار به دست می‌آیند تصدیق نموده و خواهند نمود. اموال و دارایی‌های فکری موضوع این بند اعم از ابتکارات و اختراعات، فرآیندها، نرم­افزار، مدل‌های تجاری، اکتشافات، یا آثار (خواه قابلیت ثبت و حمایت به عنوان حق اختراع، علامت تجاری یا اثر فکری (کپی رایت) را داشته باشند یا خیر)، دانش فنی و امثال آن که تماماً یا جزئاً، مستقلا یا مشترکاً، با دیگران در زمان ارائه خدمت یا در نتیجه ارائه خدمت یا در رابطه با خدمات ارائه‌شده در آن مشارکت داشته‌اند، در مالکیت استارتاپ می‌باشد. درصورتی که هر کدام از طرفین مرتکب اقدامی گردد که حقوق استارتاپ نسبت به این دسته از اموال و دارایی‌ها تضییع گردد، ملتزم به پرداخت خسارت متعلقه خواهد بود.
4-4 طرفین متعهد می‌گردند از طرح مسائل مربوط به استارتاپ با سایر افراد داخل و یا خارج از آن به غیر از افرادی که دارای صلاحیت قانونی می‌باشند، اکیدا خودداری نمایند.
4-5 عدم اشتغال به هر کار دیگری که به هر نحو بصورت مستقیم یا غیرمستقیم مخل انجام وظایف اصلی طرفین در استارتاپ باشد یا به نحوی از انحاء تمام یا بخش عمده­ای از نیرو و توان آنان را به خود اختصاص دهد.
4-6 بهکارگیری هر آنچه لازم است در رسیدن به کلیه اهداف تعیین شده خرد و کلان استارتاپ مندرج در پلان کسب و کار؛
7-4 تعهدات مندرج در این قرارداد، تعهدات تجاری بوده و دارای آثار و تابع قوانین و مقررات لازم‌الاتباع این دسته از تعهدات می‌باشد و علاوه بر طرفین، استارتاپ نیز ذی‌نفع ثالث این تعهدات محسوب می‌گردد.
ماده 5- سایر ضوابط همکاری
1-5 طرفین اقرار می‌نمایند ممنوعیتی برای انعقاد این قرارداد از جمله به جهت اشتغال در دستگاه‌های دولتی و مانند آن ندارند؛ در غير اين صورت علاوه بر محفوظ بودن حق فسخ برای طرفین مقابل، شخصاً مسئول عواقب عمل خود خواهد بود.
2-5 در صورتی‌که هر کدام از طرفین بخواهند پس از پایان مدت 1 سال از تاریخ این قرارداد، به فعالیت خود در استارتاپ حسابگر خاتمه دهند باید تصمیم خود را کتبا و 3 ماه قبل به استارتاپ اعلام نمایند و ظرف سه ماه کلیه اقدامات در دست اجرا، اطلاعات، اسناد، و کلیه دارایی‌ها (اعم از مشهود و نامشهود) و مدیریت امور را با کیفیت مطلوب مورد تأیید استارتاپ به فرد یا افراد تعیین شده تحویل دهند و تا 3 ماه بعد از خاتمه قرارداد برای پاسخگویی در خصوص کارهای تحویل شده در دسترس بوده و پاسخگو باشند.
ماده 6- ضمانت‌اجرای نقض تعهدات
1-6 مصادیق نقض تعهد:
1-1-6 طرفین متعهد و ملتزم هستند در هر مورد در مواعد مقرر و تعیین‌شده نسبت به ایفای تعهدات قانونی و قراردادی خود اقدام نمایند؛ درغیراینصورت اگر درنتیجه تاخیر در ایفای تعهدات، خسارتی به طرف مقابل وارد شود، طرف ناقض تعهد قراردادی ملتزم به جبران خسارات وارده به اطراف مقابل و استارتاپ است.
2-1-6 طرفین فعالیت مستمر در استارتاپ را در مدت 1 ساله از تاریخ انعقاد قرارداد ترک نمایند یا مهمل گذارند.
3-1-6 طرفین از عهده انجام وظايف محوله موضوع اين قرارداد بر نيايند.
4-1-6 تقصیر مداوم یا عمده طرفین در انجام خدمات و تکالیف خود به نحو صحیح در قبال استارتاپ.
5-1-6 طرفین عامداً یا با ارتکاب تقصیر عمده رفتاری نمایند که به صورت اساسی از نظر مالی یا امثال آن به ضرر استارتاپ باشد.
6-1-6 اقدام طرفین به ارتکاب جرایم متضمن فساد مالی یا اخلاقی نسبت به استارتاپ مانند خیانت در امانت در اموال استارتاپ، سرقت اموال استارتاپ، کلاهبرداری، افشای اطلاعات محرمانه استارتاپ با حکم قطعی دادگاه صالح
2-6 درصورت نقض تعهد هر کدام از موسسین، سایر موسسین یا استارتاپ می‌توانند نسبت به مطالبه خسارات وارده به خود اقدام نمایند. ناقض متعهد است مبلغ 50 میلیون تومان به عنوان وجه التزام نقض تعهدات قراردادی به زیان‌دیده از نقض بپردازد.
ماده 7- اقاماتگاه طرفین
اقامتگاه طرفین به شرح مندرج در صدر این قرارداد می‌باشد. طرفین متعهد هستند هرگونه تغییر در این نشانی را به اطلاع طرف مقابل و استارتاپ برسانند؛ در غیر این‌صورت تمام مراسلات و مکاتبات به نشانی مذکور ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.
ماده 8- انحلال قرارداد
قرارداد حاضر، عقدی لازم‌ بوده و برای طرفین و قائم‌مقام آنها معتبر و لازم‌الاتباع می‌باشد و تا پایان مدت قابل فسخ نیست. طرفین حق فسخ این قرارداد را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده 9- حل اختلاف
9-1 کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن ابتدا بصورت دوستانه میان طرفین حل و فصل می گردد. درصورتی که ظرف مهلت دو هفته از تاریخ ابلاغ درخواست حل و فصل دوستانه اختلاف توسط متقاضی، این اختلافات برطرف نگردد، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت محاکم قضایی خواهد بود.
9-2 درخواست صدور دستور موقت از مراجع قضایی از فرآیند حل و فصل دوستانه اختلافات مذکور در فوق مستثنی است.
ماده 10- نسخه‌های قرارداد
این قرارداد در 10 ماده و دو نسخه که هر یک حکم واحد را دارند تنظیم گشته و در اختیار هر کدام از طرفین قرار می‌گیرد.
 
امضاء
طرف اول: محمدصالح تیرگر                                                                              
 
امضاء
طرف دوم: علی مختاری                                                                                                                                                                                      
 
تقسیم وظایف

با توجه به رزومه هر یک از اعضای تیم وظایف به شرح ذیل می باشد که هر یک از اعضا موظف به انجام هر یک از وظایف خود است و در صورت کوتاهی پیرو قرارداد داخلی بین اعضا به شماره 44 با شخص برخورد صورت می گیرد.

شهراد رضایی
مالک محصول: مالک محصول وظیفه دارد تا نیازهای نرم افزار مورد نیاز خود را در اختیاز اسکرام مستر قرار داده تا بتواند در پایان به نرم افزار مورد نظر دست یابد.

محمدصالح تیرگر
1- مدیریت پروژه: مدیر پروژه مانند دیگر بخش های مدیریتی وظیفه ساماندهی و برناممه ریزی و همچنین مدیریت منابع پروژه را در جهت رسیدن به هدف ایده آل پروژه مد نظر دست یابند.
2- طراحی ux و ui نرم افزار: این شخص وظیفه طراحی ظاهر و نمای دیداری نرم افزار را بر عهده دارد تا نمای نرم افزار به گونه ای باشد که کاربر را راضی نگهداشته و کار با آن نیز آسان باشد.
3- عضو گروه تحقیق و توسعه: هر یک از اعضای این تیم وظیفه دارند تا با توجه به نیازهای نرم افزار به صورت دوره ای ایده هایی را پس از تحقیق در جهت توسعه نرم افزار مطرح نموده تا در رقابت با نرم افزارهای مشابه شکست نخورند.
4- sysadmin: مسئول نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم یا سرور میباشد که در صورت بروز هر مشکل یا نیاز به بروزرسانی برخی اطلاعات و یا نرم افزار ها شخص sysadmin وظف به انجام آن است.
5- اسکرام مستر: شخص باید واسطه ی تیم توسعه نرم افزار و مالک نرم افزار باشد تا الویت ها و بک لاگ ها و موارد مورد نیاز را بین دو تیم به صورت تخصصی و قابل درک برای دو طرف مبادله کرده و نرم افزار را با توجه به نظر مالک نرم افزار پایش کند.

علی مختاری
1- برنامه نویس: این شخص وظیفه دارد با توجه به نیازهای برنامه نویسی نرم افزار برنامه نویسی نرم افزار را انجام دهد و در صورت بروز هر خطایی در برنامه آن را رفع کند.
2- مدیریت تیم برنامه نویسی: این شخص وظیفه دارد با توجه به بخش های مورد نیاز یک برنامه مانند فرانت اند و بک اند تیم برنامه نویسی را به گونه ای مدیریت کند تا کار هر بخش به درستی و در زمان معین آماده تحویل باشد.
3-عضو گروه تحقیق و توسعه: هر یک از اعضای این تیم وظیفه دارند تا با توجه به نیازهای نرم افزار به صورت دوره ای ایده هایی را پس از تحقیق در جهت توسعه نرم افزار مطرح نموده تا در رقابت با نرم افزارهای مشابه شکست نخورند.
4-پشتیبانی نرم افزار: وظیفه دارد تا هر خطایی پس از پایان برنامه نویسی و قرار گرفتن نرم افزار در محیط عملیاتی پیش آمد را رفع نموده و در صورت نیاز بروزرسانی های درخواستی را انجام دهد.
5-تستر نرم افزار: وظیفه دارد تا بعد از پایان کدنویس نرم افزار و قبل از ورود به محیط عملیاتی معایب و باگ های نرم افزار را شناسایی و به تیم برنامه نویسی اطلاع دهد.

امضا:
 محمدصالح تیرگر

امضا:
علی مختاری
طراحی صفحه اصلی نرم افزار حسابگر با استفاده از نرم افزار pencil و کمی فتوشاپ
story mapping با استفاده از وب سایت storiesonboard
قرارداد تعهد به رعایت محرمانگی
مقدمه
این قرارداد در راستای ماده 10 قانون مدنی به منظور تشریح تعهد به رازداری و رعایت محرمانگی در تاریخ 22/03/1399 میان طرفین زیر در شهر یزد منعقد و اجرایی گشت.
ماده 1- طرفین قرارداد
این قرارداد میان:
الف) شرکت حسابگر (سهامی خاص) به شماره ثبت 444 و شناسه ملی 4444444444 به نشانی یزد به نشانی ایمیل hesabgar@gmail.com  و به مدیریت محمدصالح تیرگر به نشانی ایمیل mohammadsalehtirgar@gmail.com (عضو هیات مدیره)؛ که از این پس متعهد خوانده می‌شود؛ و  
ب) آقای  شهراد رضایی طهرانی فرزند ................... به شماره ملی 4420000000 به نشانی یزد و با نشانی ایمیل shahradrezaei3@gmail.com که تضمین می‌کند مالک اطلاعات محرمانه موضوع این قرارداد است و یا از طرف مالک در این راستا اختیار کامل دارد و از این پس مالک اطلاعات نامیده می‌شود.  
هر کدام از طرفین از این پس جمعا طرفین خوانده می‌شوند. درصورتی که مالک اطلاعات از اختیارات ذکر شده در این بند برخوردار نباشد، ضامن جبران کلیه خسارات وارده به ذی نفع است و متعهد در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت.
 
ماده 2- مفهوم محرمانگی
اطلاعات محرمانه در این قرارداد به اطلاعاتی بازمی‌گردد که ارزش تجاری دارد که عبارتند از (1) اطلاعات فنی شامل حق اختراع، حقوق کپی‌رایت، دانش فنی، برنامه‌های نرم‌افزار، اسناد منابع نرم‌افزار است و (2) اطلاعات غیرفنی مرتبط با محصولات طرفین شامل طرح‌ها‌ و استراتژی‌های کسب و کار، امور مالی، داده‌ها و اطلاعات مالی و حسابداری، برنامه‌های بازاریابی، طرح‌ تجاری که برای طرفین اختصاصی و محرمانه است.
ماده 3- تعهدات ناظر به عدم افشاء و عدم استفاده
طرفین تمام اطلاعات محرمانه یکدیگر را حفظ خواهند نمود و آنها را افشا و منتشر نمی‌کنند و از این دسته از اطلاعات بهره‌برداری و استفاده نمی‌نمایند. طرفین تمام اطلاعات محرمانه یکدیگر را به یک‌ اندازه محرمانه تلقی خواهند نمود و مانند اطلاعات محرمانه خود از این‌گونه اطلاعات محافظت می‌نمایند و در این زمینه طرفین حداقل تمام اقدامات متعارفی که برای حفظ اطلاعات محرمانه خود بکار می‌بندند، اتخاذ می‌نمایند. طرفین تعهد می‌نمایند که تنها اطلاعات محرمانه را برای آن دسته از کارکنان خود افشا ‌نمایند که لازم است از چنین اطلاعاتی مطلع گردند.
ماده 4- شمول قرارداد
این قرارداد تمام مکاتبات و ارتباطات میان طرفین را دربرمی‌گیرد. طرفین علم دارند که تعهدات آنان مندرج در ماده 3، تا پایان هرگونه ارتباطی میان طرفین معتبر و لازم‌الاتباع است. طرفین ملتزم هستند در خاتمه ارتباط و همکاری، فورا بدون اینکه روگرفت هیچ‌کدام از اسناد و مدارک را نزد خود نگهداری نمایند، تمام اسناد، مدارک و لوازم متعلق به طرف دیگر که نزد آنها قرار دارد، به وی بازگردانند.
ماده 5- قانون حاکم
این قرارداد در تمام ابعاد و جوانب، مشمول قوانین و مقررات لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی ایران است. هنگام تفسیر، نسخه فارسی ملاک است.
ماده 6- حل و فصل اختلافات
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می‌گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.   
نظر به مراتب فوق، طرفین این قرارداد را از تاریخ مندرج بر آن لازم‌الاتباع و اجرایی نمودند. صفحه امضا در انتها آمده است.
امضا مالک:
 آقای شهراد رضایی
امضا متعهد:

آقای محمدصالح تیرگر
نمودار usecase که نمایش دهنده ی ارتباطات actor کاربر برنامه با قابلیت های مختلف نرم افزار است که در استوری مپینگ بهه صورت کامل توضیح داده شده.
زبان های بک اند و فرانت اند

با توجه به پلتفرم نرم افزار مورد استفاده ما که اندروید است ما از xml برای فرانت اند به معنای نما و ظاهر نرم افزار و از زبان java برای بک اند یا بخشی که محاسبات نرم افزار و ارتباط با پایگاه داده را انجام می دهد استفاده میکنیم.

نمودار بک لاگ نرم افزار

کارت های ترلو
لجستیک:

در بحث لجستیک انبارداری باید کلیه نقل و انتقالات کالاها و نحوه نگهداری آن ها در انبار مورد بررسی و دقت قرار گیرد تا باعث متضرر شدن کسب و کار نشود. در بحث نگهداری محصولات دارای تاریخ انقضا باید انباردار قابلیت ثبت تاریخ تولید و انقضای آن کالا را داشته باشد تا در صورت لزوم هشدار دریافت نموده و براساس آن فروش خود را الویت بندی کند و همچنین تعداد و نوع آن را مشخص کرد تا در صورت کاهش تامین صورت گیرد. برای حمل و نقل کالاهای شکستنی باید بسته بندی طراحی شود تا به کالا آسیب وارد نشود. برای حمل مواد نیازمند به یخچال باید از خودروهای یخچال دار استفاده شود و همچنین محل انبار توزیع باید به گونه ای باشد که به منابع اصلی فروش بیشترین نزدیکی را دارا باشد تا انتقال سریع و با هزینه ی کمتری صورت گیرد. در صورت لزوم باید مراکر انبارداری را به تعداد بیش یک عدد در نقاط مختلف شهر توزیع کرد که هزینه های نقل انتقال کاهش و سرعت ارسال کالا بالاتر رود. در مقیاس های بالا می توان با مکانیزه کردن و رباتیک کرد سیستم انبارداری کار را منظم تر و با دقت بیشتری انجام داد مانند شرکت ocado.
صفحه‌ها: 1 2