تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: نمونه ای برای نقشه سایت (ارتباط بین صفحات سایت)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
یک نمونه نقشه سایت رو که به پیوست هست می تونید در این سایت ببینید
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avermedia.com/ro/AboutUs/AboutUs.aspx?Id=25">http://www.avermedia.com/ro/AboutUs/AboutUs.aspx?Id=25</a><!-- m -->